Entries by

Σχεδιάζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά covid19 εποχή

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχεδιάζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά covid19 εποχή

Λέξεις Κλειδιά: ελληνική οικονομία, ΑΕΠ, ανάκαμψη, πανδημία

Περίληψη: Μέσα σε λίγους μήνες η ανθρώπινη καθημερινότητα άλλαξε ριζικά. Ο Covid-19 ανάγκασε τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, προκειμένου να προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή. Τα μέτρα έχουν να κάνουν κυρίως με περιορισμούς στις δημόσιες συναθροίσεις και διατήρηση αποστάσεων μεταξύ ανθρώπων, απαγόρευση ή περιορισμό του εμπορίου, αλλά και απαγόρευση λειτουργίας επιχειρήσεων και εργοστασίων.

Εξαιτίας της συρρίκνωσης της κατανάλωσης στους περισσότερους οικονομικούς τομείς, το εμπορικό ισοζύγιο σημείωσε έλλειμμα άνω του 18%. Επιπλέον, η σχεδόν ανυπαρξία τουριστικών ροών και των ταξιδιών, οδήγησε την παγκόσμια οικονομία σε σε πολύ μεγάλη ύφεση το προηγούμενο έτος. Φυσική συνέπεια των πιο πάνω ήταν η επιδείνωση των μακροοικονομικών δεικτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει τις απώλειες από τη συρρίκνωση του ΑΕΠ της. Η συρρίκνωση αυτή δεν συγκρίνεται με αυτή της περασμένης κρίσης χρέους. Κυρίως λόγω της μεγάλης εξάρτησης της οικονομίας από τους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών, οι οποίοι είναι από τους πιο σημαντικά πληγέντες κλάδους παγκοσμίως.

Ωστόσο, αυτή η νέα κρίση που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία, έκτος από τις τολμηρές αλλαγές που αναγκαστικά πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε πολλούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, ίσως να κρύβουν και ευκαιρίες για την εθνική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ευκαιρίες που θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο στην Ελλάδα μας.

Keywords: n/a

Abstract: In the past decade, Greek economic adjustment managed to restore macroeconomic balances and growth rates although to the detriment of debt sustainability and citizens’ welfare. Covid-19 hit in 2020 the growth drivers of the Greek economy leading, once again, to rise in unemployment and to depression of economic activity. The article presents the macroeconomic priorities for the Greek economy after Covid-19 pandemic. The analysis considers four issue areas that are closely linked with growth namely primary fiscal balance, debt sustainability, external competitiveness and unemployment-poverty. It is argued that under certain conditions positive evolution of the four variables can keep Greek economy and Greek productive networks on track, limiting negative repercussions for the Greek society.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Σχεδιάζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά covid19 εποχή”

The Matthew effect and Pareto Distribution in Startup Funding

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Athanasios Davalas
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: The Matthew effect and Pareto Distribution in Startup Funding

Λέξεις Κλειδιά: n/a

Περίληψη: n/a

Keywords: Investors, Venture Capital, Investment, Startup, Angel, Funding.

Abstract: Most early-stage startups have a hard time getting funding from investors. This also means that bright ideas coming from early-stage startups may fail to see the light of day and die even before they make a real impact on society. Careful consideration of literature has pointed to two factors for the low investment in early startups; the Matthew effect and the Pareto Distribution. This paper highlights how these two effects negatively impact the funding opportunities for early-stage startups by reviewing literature that highlights how investors choose to invest in different types of startups over others. The literature has highlighted that startups with longer business traction and more connections tend to be funded the most.
In contrast, those with little business traction and minimum connections get funded the least, hence indicating the Matthew Effect. Also, literature has highlighted that investors are clustering their investments to realize maximum gains from the niche areas they choose to invest in, indicating the Pareto Distribution, or 80/20 rule. Implications from this are important for early-stage startups that wish to find leverage to maximize their chances of getting funded while in their early stages.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “The Matthew effect and Pareto Distribution in Startup Funding”

Αιτίες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσχέτιση τους με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αιτίες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσχέτιση τους με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση

Λέξεις Κλειδιά: Στατιστική έρευνα, έλεγχος υποθέσεων, Social Media, χαρακτηριστικά χρηστών κοινωνικών δικτύων.

Περίληψη: n/a

Keywords: n/a

Abstract: In today’s world, social media is playing an indispensable role. The world has become a global village and technology use has made it a smaller world through social media and how it is changing instruction. This original study is amongst the few to perform a focalized investigation on revealing the relationship between positive and negative characteristics of social media. However, it is increasingly noticeable that social networking sites and their applications present enormous benefits for as well as risks. This study presents a relationship between antithetical and creative characteristics of social media and exhibits avenues for future studies by facilitating a better understanding of web-based social network use.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Αιτίες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσχέτιση τους με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση”