Άρθρα

Η Πανδημία του Covid-19 ως Παράγοντας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων:Sofia Ploumpi, Iosifina Stilianou
Ιδιότητα:Msc
DOI:
Email επικοινωνίας:sp205164@students.euc.ac.cy

Λέξεις Κλειδιά στα Ελληνικά:Covid-19, ΤΠΕ ,ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διοικητική μεταρρύθμιση

Λέξεις Κλειδιά στα Αγγλικά:ict,e-government, administrative reform

Περίληψη στα Ελληνικά (Abstract):Η πανδημία Covid-19 επέφερε σημαντικές μεταβολές σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων και στις σχέσεις κράτους πολίτη και επιχειρήσεων. Οι περιορισμοί και οι νέες συνθήκες που προέκυψαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία οδήγησαν σε νέα δεδομένα και δημιούργησαν μία νέα διοικητική πραγματικότητα. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να προσεγγίσει την επίδραση των νέων συνθηκών που η πανδημία επέβαλλε στην διαδικασία της διοικητικής μεταρρύθμισης όσον αφορά στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στο ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. O ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης εξελίχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτελώντας ουσιαστικά μία «βίαιη» και εκ των συνθηκών επιβεβλημένη μεταρρύθμιση κατά την οποία η πρόοδος που συνετελέσθη είναι εντυπωσιακή, σε σχέση με τους ρυθμούς της εισαγωγής των Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση συγκριτικά με το παρελθόν.

Περίληψη στα Αγγλικά:Η πανδημία Covid-19 επέφερε σημαντικές μεταβολές σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων και στις σχέσεις κράτους πολίτη και επιχειρήσεων. Οι περιορισμοί και οι νέες συνθήκες που προέκυψαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία οδήγησαν σε νέα δεδομένα και δημιούργησαν μία νέα διοικητική πραγματικότητα. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να προσεγγίσει την επίδραση των νέων συνθηκών που η πανδημία επέβαλλε στην διαδικασία της διοικητικής μεταρρύθμισης όσον αφορά στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στο ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. O ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης εξελίχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτελώντας ουσιαστικά μία «βίαιη» και εκ των συνθηκών επιβεβλημένη μεταρρύθμιση κατά την οποία η πρόοδος που συνετελέσθη είναι εντυπωσιακή, σε σχέση με τους ρυθμούς της εισαγωγής των Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση συγκριτικά με το παρελθόν.

Τομέας που αφορά η Εργασία:Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κατεβάστε την εργασία:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2107484845…
Δείτε την Εργασία “Η Πανδημία του Covid-19 ως Παράγοντας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”

Οι επιπτώσεις του covid στις διατροφικές μας επιλογές.

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων:Aggeliki Mparola
Ιδιότητα:Msc
DOI:
Email επικοινωνίας:am215050@students.euc.ac.cy

Λέξεις Κλειδιά στα Ελληνικά:COVID-19, Μεσογειακή διατροφή, διαδικτυακές αγορές τροφίμων κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, διατροφικές τάσεις.

Λέξεις Κλειδιά στα Αγγλικά:COVID-19, Mediterranean diet, online food shopping during lockdown, food trends habits

Περίληψη στα Ελληνικά (Abstract):Η Εργασία αυτή αποτελεί ανασκόπηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνών που αναφέρονται στην επίδραση της πανδημίας COVID-19 στις διατροφικές και καταναλωτικές συμπεριφορές των ανθρώπων. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μέσα από μία συστηματική μελέτη ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί κυρίως στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες στο κόσμο, τις άμεσες αλλαγές και τάσεις που έχουν φανεί στις προτιμήσεις των καταναλωτών .Τα επιστημονικά δημοσιεύματα που μελετήθηκαν, εντοπίστηκαν από βάσεις δεδομένων επιστημονικών ερευνητικών εργασιών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε σαφής αλλαγές στις προτιμήσεις γύρω από τα τρόφιμα, το τρόπο μαγειρέματός τους καθώς και τη πρόθεση του κόσμου για αγορά πρώτων ειδών διατροφής online και μέσω τοπικών καταστημάτων. Επίσης αναδεικνύει την σημαντικότητα της μεσογειακής διατροφής σαν όπλο ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος, την ανησυχία των διατροφολόγων για αύξηση της παχυσαρκίας στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά και της παρορμητικής υπερφαγίας. Παράλληλα μέσω των ερευνών διαφαίνονται και οι προθέσεις του κόσμου σχετικά με την ποιότητα διατροφής τους και μετά το πέρας της πανδημίας. Διαφαίνεται επίσης μια αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά τρόφιμα καθώς και για τοπικές και βιώσιμες διατροφικές επιλογές.

Περίληψη στα Αγγλικά:Η Εργασία αυτή αποτελεί ανασκόπηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνών που αναφέρονται στην επίδραση της πανδημίας COVID-19 στις διατροφικές και καταναλωτικές συμπεριφορές των ανθρώπων. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μέσα από μία συστηματική μελέτη ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί κυρίως στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες στο κόσμο, τις άμεσες αλλαγές και τάσεις που έχουν φανεί στις προτιμήσεις των καταναλωτών .Τα επιστημονικά δημοσιεύματα που μελετήθηκαν, εντοπίστηκαν από βάσεις δεδομένων επιστημονικών ερευνητικών εργασιών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε σαφής αλλαγές στις προτιμήσεις γύρω από τα τρόφιμα, το τρόπο μαγειρέματός τους καθώς και τη πρόθεση του κόσμου για αγορά πρώτων ειδών διατροφής online και μέσω τοπικών καταστημάτων. Επίσης αναδεικνύει την σημαντικότητα της μεσογειακής διατροφής σαν όπλο ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος, την ανησυχία των διατροφολόγων για αύξηση της παχυσαρκίας στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά και της παρορμητικής υπερφαγίας. Παράλληλα μέσω των ερευνών διαφαίνονται και οι προθέσεις του κόσμου σχετικά με την ποιότητα διατροφής τους και μετά το πέρας της πανδημίας. Διαφαίνεται επίσης μια αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά τρόφιμα καθώς και για τοπικές και βιώσιμες διατροφικές επιλογές.

Τομέας που αφορά η Εργασία: Οικονομικά

Επισύναψη της εργασίας:https://infopolis.gr/index.php?gf-download=2021%2F07%2Foi-epiptoseis-tou-covid.pdf&form-id=1&field-id=8&hash=1ca228b3647f4415acb1fd604f66df3acd5c5305bb452be8c8a1fa970322fe75… Δείτε την Εργασία “Οι επιπτώσεις του covid στις διατροφικές μας επιλογές.”

H πανδημία covid-19 ως ευκαιρία ανάπτυξης του κλάδου fintech στην Ελλάδα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αγγουράς Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: H πανδημία covid-19 ως ευκαιρία ανάπτυξης του κλάδου fintech στην Ελλάδα

Λέξεις Κλειδιά: Fintech, χρηματο-οικονομικός τομέας, Ελλάδα, Covid-19

Περίληψη: Η τεχνολογία έχει διεισδύσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων και έχει
αναπροσαρμόσει τις συνήθειές τους. Αυτή η επίδραση δε θα μπορούσε να αφήσει
ανεπηρέαστο και τον τομέα των χρηματο-οικονομικών. Μέσω της έρευνά μας για την
Ελλάδα, προκύπτουν ενδιαφέρονται και ενθαρρυντικά στοιχεία. Αναμφίβολα, η
Ελλάδα, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν αποτελεί πόλο έλξης επενδυτών Fintech. Η
υψηλή φορολογία, η έλλειψη κινήτρων για επένδυση, η εσωστρέφεια, η απροθυμία των
ανθρώπων για ανάληψη ρίσκου και ο περιορισμός κεφαλαίων που ήταν σε ισχύ πριν
λίγα χρόνια αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη του κλάδου είτε από
εγχώριους επενδυτές είτε από ξένους. Τα άκρως υποσχόμενα δεδομένα που
προκύπτουν από έρευνες και υπολογισμούς, πηγάζουν από την μεταστροφή τόσο της
κοινωνίας (όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν τακτικές Fintech) όσο και των
κυβερνήσεων, οι οποίες προωθούν νομοσχέδια, καθορίζουν κανονιστικούς και
ρυθμιστικούς κανόνες, προχωρούν σε συμφωνίες με εταιρείες Fintech διασφαλίζοντας
την εγκυρότητα των συναλλαγών και ενισχύοντας την ανάπτυξη του κλάδου

Keywords: : Fintech, financial sector, Greece, Covid-19

Abstract: Technology has infiltrated our daily routine and has readjusted, improved probably,
our habits. Financing and banking could not be excluded from this effect of technology. 2
Through the review, concerning Greece, very interesting and encouraging clous arise.
Without any doubt, Greece, for the time being, can not be accounted as a point of
interest for Fintech investors. High taxation, lack of motivation to invest, introversion,
reluctance of people to take risks and the capital control that was in affect a few years
ago are important obstacles for the development of this field either for local or
international investors. The very promising data that results from surveys and
calculations, originate from conversion of society (more and more individual adopt
fintech strategies) as well as the administration, which promotes bills, define regulatory
rules, come to agreements with fintech companies in order to ensure the integrity of
transactions and reinforce the growth of the branch

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “H πανδημία covid-19 ως ευκαιρία ανάπτυξης του κλάδου fintech στην Ελλάδα”