Άρθρα

Συσχετισμός της κοινωνικής ζωής των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Panagiotis Tzavaras
Ιδιότητα: Dr
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Συσχετισμός της κοινωνικής ζωής των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους.

Λέξεις Κλειδιά: Στατιστική έρευνα, έλεγχος υποθέσεων, Social Media, χαρακτηριστικά χρηστών κοινωνικών δικτύων.

Περίληψη: n/a

Keywords: Social Media

Abstract: Social media has evolved over the last decade to become an important driver for acquiring and spreading information in deferent domains such as business, entertainment, crisis management, and politics. The increasing popularity of social media raises a number of questions regarding why we use it so much and what aspects influence this activity. What about gender? What about education, income, age or social status? This paper answers some of these questions using statistical analyses and by dividing overall social media use into selected social media, i.e., Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, and Twitter. The analysis used a dataset that contains information related to respondents from Kalamata, Greece and their social media activity.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Συσχετισμός της κοινωνικής ζωής των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους”

Σχεδιάζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά covid19 εποχή

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχεδιάζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά covid19 εποχή

Λέξεις Κλειδιά: ελληνική οικονομία, ΑΕΠ, ανάκαμψη, πανδημία

Περίληψη: Μέσα σε λίγους μήνες η ανθρώπινη καθημερινότητα άλλαξε ριζικά. Ο Covid-19 ανάγκασε τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, προκειμένου να προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή. Τα μέτρα έχουν να κάνουν κυρίως με περιορισμούς στις δημόσιες συναθροίσεις και διατήρηση αποστάσεων μεταξύ ανθρώπων, απαγόρευση ή περιορισμό του εμπορίου, αλλά και απαγόρευση λειτουργίας επιχειρήσεων και εργοστασίων.

Εξαιτίας της συρρίκνωσης της κατανάλωσης στους περισσότερους οικονομικούς τομείς, το εμπορικό ισοζύγιο σημείωσε έλλειμμα άνω του 18%. Επιπλέον, η σχεδόν ανυπαρξία τουριστικών ροών και των ταξιδιών, οδήγησε την παγκόσμια οικονομία σε σε πολύ μεγάλη ύφεση το προηγούμενο έτος. Φυσική συνέπεια των πιο πάνω ήταν η επιδείνωση των μακροοικονομικών δεικτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει τις απώλειες από τη συρρίκνωση του ΑΕΠ της. Η συρρίκνωση αυτή δεν συγκρίνεται με αυτή της περασμένης κρίσης χρέους. Κυρίως λόγω της μεγάλης εξάρτησης της οικονομίας από τους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών, οι οποίοι είναι από τους πιο σημαντικά πληγέντες κλάδους παγκοσμίως.

Ωστόσο, αυτή η νέα κρίση που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία, έκτος από τις τολμηρές αλλαγές που αναγκαστικά πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε πολλούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, ίσως να κρύβουν και ευκαιρίες για την εθνική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ευκαιρίες που θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο στην Ελλάδα μας.

Keywords: n/a

Abstract: In the past decade, Greek economic adjustment managed to restore macroeconomic balances and growth rates although to the detriment of debt sustainability and citizens’ welfare. Covid-19 hit in 2020 the growth drivers of the Greek economy leading, once again, to rise in unemployment and to depression of economic activity. The article presents the macroeconomic priorities for the Greek economy after Covid-19 pandemic. The analysis considers four issue areas that are closely linked with growth namely primary fiscal balance, debt sustainability, external competitiveness and unemployment-poverty. It is argued that under certain conditions positive evolution of the four variables can keep Greek economy and Greek productive networks on track, limiting negative repercussions for the Greek society.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Σχεδιάζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά covid19 εποχή”

Χαρτογραφικά δεδομένα και το προφίλ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η περίπτωση της Καλαμάτας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Χαρτογραφικά δεδομένα και το προφίλ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η περίπτωση της Καλαμάτας

Λέξεις Κλειδιά: Social Media, αστικός χώρος, επικοινωνία, ποσοτικές μέθοδοι, χρήστες κοινωνικών δικτύων.

Περίληψη: n/a

Keywords: n/a

Abstract: Nowadays, a lot of people possess accounts on multiple online social networks, e.g., Facebook and Twitter. These networks are overlapped, but the correspondences between their users are not explicitly given. Mapping common users across these social networks will be beneficial for applications such as cross-network recommendation. In recent years, a lot of mapping algorithms have been proposed which exploited social and/or profile relations between users from different networks. However, there is still a lack of unified mapping framework which can well exploit high-order relational information in both social structures and profiles. In this paper, we propose a unified hypergraph learning framework based in twon of Kalamata, Greece.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Χαρτογραφικά δεδομένα και το προφίλ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η περίπτωση της Καλαμάτας”