Η Πανδημία του Covid-19 ως Παράγοντας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων:Sofia Ploumpi, Iosifina Stilianou
Ιδιότητα:Msc
DOI:
Email επικοινωνίας:sp205164@students.euc.ac.cy

Λέξεις Κλειδιά στα Ελληνικά:Covid-19, ΤΠΕ ,ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διοικητική μεταρρύθμιση

Λέξεις Κλειδιά στα Αγγλικά:ict,e-government, administrative reform

Περίληψη στα Ελληνικά (Abstract):Η πανδημία Covid-19 επέφερε σημαντικές μεταβολές σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων και στις σχέσεις κράτους πολίτη και επιχειρήσεων. Οι περιορισμοί και οι νέες συνθήκες που προέκυψαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία οδήγησαν σε νέα δεδομένα και δημιούργησαν μία νέα διοικητική πραγματικότητα. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να προσεγγίσει την επίδραση των νέων συνθηκών που η πανδημία επέβαλλε στην διαδικασία της διοικητικής μεταρρύθμισης όσον αφορά στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στο ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. O ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης εξελίχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτελώντας ουσιαστικά μία «βίαιη» και εκ των συνθηκών επιβεβλημένη μεταρρύθμιση κατά την οποία η πρόοδος που συνετελέσθη είναι εντυπωσιακή, σε σχέση με τους ρυθμούς της εισαγωγής των Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση συγκριτικά με το παρελθόν.

Περίληψη στα Αγγλικά:Η πανδημία Covid-19 επέφερε σημαντικές μεταβολές σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων και στις σχέσεις κράτους πολίτη και επιχειρήσεων. Οι περιορισμοί και οι νέες συνθήκες που προέκυψαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία οδήγησαν σε νέα δεδομένα και δημιούργησαν μία νέα διοικητική πραγματικότητα. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να προσεγγίσει την επίδραση των νέων συνθηκών που η πανδημία επέβαλλε στην διαδικασία της διοικητικής μεταρρύθμισης όσον αφορά στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στο ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. O ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης εξελίχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτελώντας ουσιαστικά μία «βίαιη» και εκ των συνθηκών επιβεβλημένη μεταρρύθμιση κατά την οποία η πρόοδος που συνετελέσθη είναι εντυπωσιακή, σε σχέση με τους ρυθμούς της εισαγωγής των Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση συγκριτικά με το παρελθόν.

Τομέας που αφορά η Εργασία:Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κατεβάστε την εργασία:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2107484845…
Δείτε την Εργασία “Η Πανδημία του Covid-19 ως Παράγοντας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”

Στρατηγική Social Media Marketing: Τα βασικά στοιχεία στην περίπτωση του τουρισμού

Στρατηγική Social Media Marketing: Τα βασικά στοιχεία στην περίπτωση του τουρισμού

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων: Anastasios Papatheodoropoulos
Ιδιότητα:Msc
DOI:
Email επικοινωνίας:ap195421@students.euc.ac.cy

Λέξεις Κλειδιά στα Ελληνικά: Τουρισμός, Κοινωνικά δίκτυα Μάρκετινγκ, Στρατηγική

Λέξεις Κλειδιά στα Αγγλικά: Tourism, Social media marketing, strategy, strategy elements

Περίληψη στα Ελληνικά (Abstract):Η ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου έχει οδηγήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζουν την οικονομική και κοινωνική μας ζωή. Για τον λόγο αυτό το μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής. Αναπόφευκτα επηρεάζεται και εξελίσσεται από τη ραγδαία αύξηση χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο τουριστικός κλάδος. Το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μία χαμηλότερου κόστους προσέγγιση μάρκετινγκ στις τουριστικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις πρακτικές παραδοσιακού μάρκετινγκ, με ταυτόχρονα μεγαλύτερο εύρος απήχησης κοινού και άμεσης επικοινωνίας, αναδεικνύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως απαραίτητα εργαλεία μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο. Παρά ταύτα οι έρευνες που έχουν γίνει ως προς τον προσδιορισμό των βασικών στοιχείων για την στρατηγική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι λιγοστές. Στο παρόν άρθρο υλοποιήσαμε βιβλιογραφική έρευνα μέσα από επιστημονικά άρθρα με βασικό σκοπό να μελετήσουμε και να εισαγάγουμε τα στοιχεία που αναφέρονται στη παγκόσμια βιβλιογραφία ως καίρια για να ενταχθούν στην στρατηγική μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων στον τουριστικό κλάδο. Μέσω της έρευνας αναδεικνύεται ότι, η συνεχής επικοινωνία και συζήτηση με τους πελάτες, η σωστή ανάλυση δεδομένων των επισκεπτών και ο σωστός προγραμματισμός δημοσιεύσεων επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν ένα πιο στοχευμένο στρατηγικό μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή πρακτικών μάρκετινγκ μέσων κοινωνικών δικτύων σε ξενοδοχεία, τουριστικούς προορισμούς και εν γένει τον τουριστικό κλάδο ενώ θα βοηθήσει σημαντικά και σε επικείμενες επιστημονικές έρευνες

Περίληψη στα Αγγλικά:Η ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου έχει οδηγήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζουν την οικονομική και κοινωνική μας ζωή. Για τον λόγο αυτό το μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής. Αναπόφευκτα επηρεάζεται και εξελίσσεται από τη ραγδαία αύξηση χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο τουριστικός κλάδος. Το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μία χαμηλότερου κόστους προσέγγιση μάρκετινγκ στις τουριστικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις πρακτικές παραδοσιακού μάρκετινγκ, με ταυτόχρονα μεγαλύτερο εύρος απήχησης κοινού και άμεσης επικοινωνίας, αναδεικνύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως απαραίτητα εργαλεία μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο. Παρά ταύτα οι έρευνες που έχουν γίνει ως προς τον προσδιορισμό των βασικών στοιχείων για την στρατηγική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι λιγοστές. Στο παρόν άρθρο υλοποιήσαμε βιβλιογραφική έρευνα μέσα από επιστημονικά άρθρα με βασικό σκοπό να μελετήσουμε και να εισαγάγουμε τα στοιχεία που αναφέρονται στη παγκόσμια βιβλιογραφία ως καίρια για να ενταχθούν στην στρατηγική μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων στον τουριστικό κλάδο. Μέσω της έρευνας αναδεικνύεται ότι, η συνεχής επικοινωνία και συζήτηση με τους πελάτες, η σωστή ανάλυση δεδομένων των επισκεπτών και ο σωστός προγραμματισμός δημοσιεύσεων επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν ένα πιο στοχευμένο στρατηγικό μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή πρακτικών μάρκετινγκ μέσων κοινωνικών δικτύων σε ξενοδοχεία, τουριστικούς προορισμούς και εν γένει τον τουριστικό κλάδο ενώ θα βοηθήσει σημαντικά και σε επικείμενες επιστημονικές έρευνες

Τομέας που αφορά η Εργασία:Οικονομικά, Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο

Κατεβάστε την εργασία:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2107484845…
Δείτε την Εργασία “Στρατηγική Social Media Marketing: Τα βασικά στοιχεία στην περίπτωση του τουρισμού”

H πανδημία covid-19 ως ευκαιρία ανάπτυξης του κλάδου fintech στην Ελλάδα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αγγουράς Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: H πανδημία covid-19 ως ευκαιρία ανάπτυξης του κλάδου fintech στην Ελλάδα

Λέξεις Κλειδιά: Fintech, χρηματο-οικονομικός τομέας, Ελλάδα, Covid-19

Περίληψη: Η τεχνολογία έχει διεισδύσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων και έχει
αναπροσαρμόσει τις συνήθειές τους. Αυτή η επίδραση δε θα μπορούσε να αφήσει
ανεπηρέαστο και τον τομέα των χρηματο-οικονομικών. Μέσω της έρευνά μας για την
Ελλάδα, προκύπτουν ενδιαφέρονται και ενθαρρυντικά στοιχεία. Αναμφίβολα, η
Ελλάδα, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν αποτελεί πόλο έλξης επενδυτών Fintech. Η
υψηλή φορολογία, η έλλειψη κινήτρων για επένδυση, η εσωστρέφεια, η απροθυμία των
ανθρώπων για ανάληψη ρίσκου και ο περιορισμός κεφαλαίων που ήταν σε ισχύ πριν
λίγα χρόνια αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη του κλάδου είτε από
εγχώριους επενδυτές είτε από ξένους. Τα άκρως υποσχόμενα δεδομένα που
προκύπτουν από έρευνες και υπολογισμούς, πηγάζουν από την μεταστροφή τόσο της
κοινωνίας (όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν τακτικές Fintech) όσο και των
κυβερνήσεων, οι οποίες προωθούν νομοσχέδια, καθορίζουν κανονιστικούς και
ρυθμιστικούς κανόνες, προχωρούν σε συμφωνίες με εταιρείες Fintech διασφαλίζοντας
την εγκυρότητα των συναλλαγών και ενισχύοντας την ανάπτυξη του κλάδου

Keywords: : Fintech, financial sector, Greece, Covid-19

Abstract: Technology has infiltrated our daily routine and has readjusted, improved probably,
our habits. Financing and banking could not be excluded from this effect of technology. 2
Through the review, concerning Greece, very interesting and encouraging clous arise.
Without any doubt, Greece, for the time being, can not be accounted as a point of
interest for Fintech investors. High taxation, lack of motivation to invest, introversion,
reluctance of people to take risks and the capital control that was in affect a few years
ago are important obstacles for the development of this field either for local or
international investors. The very promising data that results from surveys and
calculations, originate from conversion of society (more and more individual adopt
fintech strategies) as well as the administration, which promotes bills, define regulatory
rules, come to agreements with fintech companies in order to ensure the integrity of
transactions and reinforce the growth of the branch

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “H πανδημία covid-19 ως ευκαιρία ανάπτυξης του κλάδου fintech στην Ελλάδα”