Το Συνέδριο μας

Για Εμάς

Περιοδικό InfoPolis

Το Infopolis είναι ένα ακαδημαικό περιοδικό – forum του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων για τη δημοσίευση άρθρων και ερευνών και συζήτηση θεμάτων που αφορούν και αναπτύσσουν το πεδίο της επιχειρηματικότητας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Τα θέματα που είναι κατάλληλα και σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα περιλαμβάνουν την νεοφυή επιχειρηματικότητα, την επενδυτικότητα , το ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την διαδικτυακή παρουσία μιας επιχείρησης, τη διοίκηση, την οργανωτική συμπεριφορά, την ηγεσία, τα κίνητρα, την εκπαίδευση και τις ηθικές / ηθικές έννοιες που καθοδηγούν την επιχειρηματική συμπεριφορά.

Δημοσιεύει έρευνες σε θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την αξιολόγηση, την εφαρμογή και τη διαχείριση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης / ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, της Κοινωνίας των Πολιτών, της ηλεκτρονικής συμμετοχής και άλλων διαστάσεων αυτού του πεδίου μελέτης.

Kαλωσορίζει πλήρη ερευνητικά άρθρα στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών από τους ακόλουθους τομείς: Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως, Θεωρία Πληροφοριών, Δίκτυο Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία Διαδικτύου, Πολυμέσα, Μηχανική Λογισμικού, Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφοριακό Σύστημα και Διαχείριση Γνώσης.