Άρθρα

Η Μη Ζητηθείσα Πολιτική Επικοινωνία, η Αντιμετώπισή της από την Ανεξάρτητη Αρχή προστασίας Δεδομένων και ο Κοινωνικός Στιγματισμός που Δύναται να Επιφέρει στο Άτομο

Η Μη Ζητηθείσα Πολιτική Επικοινωνία, η Αντιμετώπισή της από την Ανεξάρτητη Αρχή προστασίας Δεδομένων και ο Κοινωνικός Στιγματισμός που Δύναται να Επιφέρει στο Άτομο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων: athanasios davalas

Ιδιότητα:Υπ. Δρ

DOI:

Email επικοινωνίας:adavalas@aegean.gr

Λέξεις Κλειδιά στα Ελληνικά: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, , Κοινωνικός Στιγματισμός, Πολιτική Επικοινωνία, Προσωπικά Δεδομένα

Λέξεις Κλειδιά στα Αγγλικά: GDPR, Social Stigma, Political Communication, Personal Data

Περίληψη στα Αγγλικά ((Abstract): This project is a collective work of some students, under the supervision of PhD candidate Thanasis Davalas, whose primary purpose is the in-depth understanding of the General Data Protection Regulation relating to the privacy of the subjects of processing. Through the analysis of the Hellenic Data Protection Authority decisions and with an indicative list of digital ways of communication, the aspects of this matter are thoroughly examined, focusing on the methods of political and commercial communication.

For the critical analysis, as well as the extraction of safe results for this endeavour, sources of presentation acts and decisive executable acts will be used by the independent data protection authority. This way we will be able to understand the special gravity that not only the European but also the Greek legislation ascribes to, regarding the processing of personal data as well as the sensitive data, always based on themes that we examine on this endeavour. Furthermore, the differences of political and commercial communication are analysed concerning the privacy of the recipient and the consequences which either of these cases will incur on the subject of processing, regarding the European and national constitutional requirements and legislation.

As mentioned earlier, the European Union, places important emphasis on personal rights, making reference to the integration of its directives, in to its members countries. Uniform Rules, imposing even sanctions on occasions of not being conformed with its member states.

This raises a succession of sittings of the Court with the a view to ensuring justice and the issue of judicial decisions of Independent data protection authority in order to protect the subjects of data processing from this procedure, as well as sensitive personal data. In this long and demanding piece of work a new perceptive will be provided, proving the gravity it brings the result of non-permeation for communication between politicians and civilians, with regards to “social stigmatisation” whose definition will be mentioned and analysed further down, it consists by a large margin the “can of worms”. When dealing with events of subjects’ data processing and finally the “bone of contention” when it comes to talking about non-desirable, political communication.

Τομέας που αφορά η Εργασία:Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κατεβάστε την εργασία:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2107484845…
Δείτε την Εργασία “Η Μη Ζητηθείσα Πολιτική Επικοινωνία, η Αντιμετώπισή της από την Ανεξάρτητη Αρχή προστασίας Δεδομένων και ο Κοινωνικός Στιγματισμός που Δύναται να Επιφέρει στο Άτομο”