Άρθρα

Στρατηγική Social Media Marketing: Τα βασικά στοιχεία στην περίπτωση του τουρισμού

Στρατηγική Social Media Marketing: Τα βασικά στοιχεία στην περίπτωση του τουρισμού

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων: Anastasios Papatheodoropoulos
Ιδιότητα:Msc
DOI:
Email επικοινωνίας:ap195421@students.euc.ac.cy

Λέξεις Κλειδιά στα Ελληνικά: Τουρισμός, Κοινωνικά δίκτυα Μάρκετινγκ, Στρατηγική

Λέξεις Κλειδιά στα Αγγλικά: Tourism, Social media marketing, strategy, strategy elements

Περίληψη στα Ελληνικά (Abstract):Η ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου έχει οδηγήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζουν την οικονομική και κοινωνική μας ζωή. Για τον λόγο αυτό το μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής. Αναπόφευκτα επηρεάζεται και εξελίσσεται από τη ραγδαία αύξηση χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο τουριστικός κλάδος. Το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μία χαμηλότερου κόστους προσέγγιση μάρκετινγκ στις τουριστικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις πρακτικές παραδοσιακού μάρκετινγκ, με ταυτόχρονα μεγαλύτερο εύρος απήχησης κοινού και άμεσης επικοινωνίας, αναδεικνύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως απαραίτητα εργαλεία μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο. Παρά ταύτα οι έρευνες που έχουν γίνει ως προς τον προσδιορισμό των βασικών στοιχείων για την στρατηγική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι λιγοστές. Στο παρόν άρθρο υλοποιήσαμε βιβλιογραφική έρευνα μέσα από επιστημονικά άρθρα με βασικό σκοπό να μελετήσουμε και να εισαγάγουμε τα στοιχεία που αναφέρονται στη παγκόσμια βιβλιογραφία ως καίρια για να ενταχθούν στην στρατηγική μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων στον τουριστικό κλάδο. Μέσω της έρευνας αναδεικνύεται ότι, η συνεχής επικοινωνία και συζήτηση με τους πελάτες, η σωστή ανάλυση δεδομένων των επισκεπτών και ο σωστός προγραμματισμός δημοσιεύσεων επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν ένα πιο στοχευμένο στρατηγικό μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή πρακτικών μάρκετινγκ μέσων κοινωνικών δικτύων σε ξενοδοχεία, τουριστικούς προορισμούς και εν γένει τον τουριστικό κλάδο ενώ θα βοηθήσει σημαντικά και σε επικείμενες επιστημονικές έρευνες

Περίληψη στα Αγγλικά:Η ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου έχει οδηγήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζουν την οικονομική και κοινωνική μας ζωή. Για τον λόγο αυτό το μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής. Αναπόφευκτα επηρεάζεται και εξελίσσεται από τη ραγδαία αύξηση χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο τουριστικός κλάδος. Το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μία χαμηλότερου κόστους προσέγγιση μάρκετινγκ στις τουριστικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις πρακτικές παραδοσιακού μάρκετινγκ, με ταυτόχρονα μεγαλύτερο εύρος απήχησης κοινού και άμεσης επικοινωνίας, αναδεικνύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως απαραίτητα εργαλεία μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο. Παρά ταύτα οι έρευνες που έχουν γίνει ως προς τον προσδιορισμό των βασικών στοιχείων για την στρατηγική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι λιγοστές. Στο παρόν άρθρο υλοποιήσαμε βιβλιογραφική έρευνα μέσα από επιστημονικά άρθρα με βασικό σκοπό να μελετήσουμε και να εισαγάγουμε τα στοιχεία που αναφέρονται στη παγκόσμια βιβλιογραφία ως καίρια για να ενταχθούν στην στρατηγική μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων στον τουριστικό κλάδο. Μέσω της έρευνας αναδεικνύεται ότι, η συνεχής επικοινωνία και συζήτηση με τους πελάτες, η σωστή ανάλυση δεδομένων των επισκεπτών και ο σωστός προγραμματισμός δημοσιεύσεων επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν ένα πιο στοχευμένο στρατηγικό μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή πρακτικών μάρκετινγκ μέσων κοινωνικών δικτύων σε ξενοδοχεία, τουριστικούς προορισμούς και εν γένει τον τουριστικό κλάδο ενώ θα βοηθήσει σημαντικά και σε επικείμενες επιστημονικές έρευνες

Τομέας που αφορά η Εργασία:Οικονομικά, Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο

Κατεβάστε την εργασία:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2107484845…
Δείτε την Εργασία “Στρατηγική Social Media Marketing: Τα βασικά στοιχεία στην περίπτωση του τουρισμού”