Αιτίες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσχέτιση τους με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αιτίες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσχέτιση τους με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση

Λέξεις Κλειδιά: Στατιστική έρευνα, έλεγχος υποθέσεων, Social Media, χαρακτηριστικά χρηστών κοινωνικών δικτύων.

Περίληψη: n/a

Keywords: n/a

Abstract: In today’s world, social media is playing an indispensable role. The world has become a global village and technology use has made it a smaller world through social media and how it is changing instruction. This original study is amongst the few to perform a focalized investigation on revealing the relationship between positive and negative characteristics of social media. However, it is increasingly noticeable that social networking sites and their applications present enormous benefits for as well as risks. This study presents a relationship between antithetical and creative characteristics of social media and exhibits avenues for future studies by facilitating a better understanding of web-based social network use.

Κατεβάστε την εργασία: