Σχεδιάζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά covid19 εποχή

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχεδιάζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά covid19 εποχή

Λέξεις Κλειδιά: ελληνική οικονομία, ΑΕΠ, ανάκαμψη, πανδημία

Περίληψη: Μέσα σε λίγους μήνες η ανθρώπινη καθημερινότητα άλλαξε ριζικά. Ο Covid-19 ανάγκασε τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, προκειμένου να προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή. Τα μέτρα έχουν να κάνουν κυρίως με περιορισμούς στις δημόσιες συναθροίσεις και διατήρηση αποστάσεων μεταξύ ανθρώπων, απαγόρευση ή περιορισμό του εμπορίου, αλλά και απαγόρευση λειτουργίας επιχειρήσεων και εργοστασίων.

Εξαιτίας της συρρίκνωσης της κατανάλωσης στους περισσότερους οικονομικούς τομείς, το εμπορικό ισοζύγιο σημείωσε έλλειμμα άνω του 18%. Επιπλέον, η σχεδόν ανυπαρξία τουριστικών ροών και των ταξιδιών, οδήγησε την παγκόσμια οικονομία σε σε πολύ μεγάλη ύφεση το προηγούμενο έτος. Φυσική συνέπεια των πιο πάνω ήταν η επιδείνωση των μακροοικονομικών δεικτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει τις απώλειες από τη συρρίκνωση του ΑΕΠ της. Η συρρίκνωση αυτή δεν συγκρίνεται με αυτή της περασμένης κρίσης χρέους. Κυρίως λόγω της μεγάλης εξάρτησης της οικονομίας από τους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών, οι οποίοι είναι από τους πιο σημαντικά πληγέντες κλάδους παγκοσμίως.

Ωστόσο, αυτή η νέα κρίση που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία, έκτος από τις τολμηρές αλλαγές που αναγκαστικά πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε πολλούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, ίσως να κρύβουν και ευκαιρίες για την εθνική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ευκαιρίες που θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο στην Ελλάδα μας.

Keywords: n/a

Abstract: In the past decade, Greek economic adjustment managed to restore macroeconomic balances and growth rates although to the detriment of debt sustainability and citizens’ welfare. Covid-19 hit in 2020 the growth drivers of the Greek economy leading, once again, to rise in unemployment and to depression of economic activity. The article presents the macroeconomic priorities for the Greek economy after Covid-19 pandemic. The analysis considers four issue areas that are closely linked with growth namely primary fiscal balance, debt sustainability, external competitiveness and unemployment-poverty. It is argued that under certain conditions positive evolution of the four variables can keep Greek economy and Greek productive networks on track, limiting negative repercussions for the Greek society.

Κατεβάστε την εργασία: