Άρθρα

Το ολικό κόστος ιδιοκτησίας (total cost of ownership) ως μέθοδος τεκμηριωμένης προσέγγισης του συνολικού κόστους όπως προκύπτει από την σύγκριση in vitro εργαστηριακού εξοπλισμού

Το ολικό κόστος ιδιοκτησίας (total cost of ownership) ως μέθοδος τεκμηριωμένης προσέγγισης του συνολικού κόστους όπως προκύπτει από την σύγκριση in vitro εργαστηριακού εξοπλισμού

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων:Mamalougkas Dionisios,Tzavaras Panagiotis
Ιδιότητα:Msc
DOI:
Email επικοινωνίας:dm215207@students.euc.ac.cy

Λέξεις Κλειδιά στα Ελληνικά: ολικό κόστος ιδιοκτησίας, κόστος, χρόνος διεκπεραίωσης, αναλυτική πλατφόρμα

Λέξεις Κλειδιά στα Αγγλικά: TCO, TAT, maintenance, Alinity

Περίληψη στα Ελληνικά (Abstract):H μεθοδολογία του ολικού κόστους ιδιοκτησίας TCO, που αποτελεί και το αντικείμενο έρευνας παρέχει στον υπεύθυνο του εργαστηρίου μια δομημένη προσέγγιση για την ανάλυση όλων των άμεσων και έμμεσων δαπανών, που σχετίζονται με την επιλογή ενός διαγνωστικού in vitro αναλυτή, επιτρέποντας τη συγκριτική, τεκμηριωμένη λήψη των αποφάσεων για το έλεγχο των εργαστηριακών δαπανών, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται υψηλής ποιότητας αποτελέσματα εξετάσεων και εξασφαλίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό και υγειονομικό περιβάλλον. Η χρησιμότητα του TCO, καταδεικνύεται από την έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Gontard & Cie Group, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των ιατρικών μονάδων και των διαγνωστικών εργαστηρίων

Περίληψη στα Αγγλικά:H μεθοδολογία του ολικού κόστους ιδιοκτησίας TCO, που αποτελεί και το αντικείμενο έρευνας παρέχει στον υπεύθυνο του εργαστηρίου μια δομημένη προσέγγιση για την ανάλυση όλων των άμεσων και έμμεσων δαπανών, που σχετίζονται με την επιλογή ενός διαγνωστικού in vitro αναλυτή, επιτρέποντας τη συγκριτική, τεκμηριωμένη λήψη των αποφάσεων για το έλεγχο των εργαστηριακών δαπανών, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται υψηλής ποιότητας αποτελέσματα εξετάσεων και εξασφαλίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό και υγειονομικό περιβάλλον. Η χρησιμότητα του TCO, καταδεικνύεται από την έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Gontard & Cie Group, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των ιατρικών μονάδων και των διαγνωστικών εργαστηρίων

Τομέας που αφορά η Εργασία:Οικονομικά

Κατεβάστε την εργασία:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2107484845…
Δείτε την Εργασία “Το ολικό κόστος ιδιοκτησίας (total cost of ownership) ως μέθοδος τεκμηριωμένης προσέγγισης του συνολικού κόστους όπως προκύπτει από την σύγκριση in vitro εργαστηριακού εξοπλισμού”