Η Μη Ζητηθείσα Πολιτική Επικοινωνία, η Αντιμετώπισή της από την Ανεξάρτητη Αρχή προστασίας Δεδομένων και ο Κοινωνικός Στιγματισμός που Δύναται να Επιφέρει στο Άτομο

Η Μη Ζητηθείσα Πολιτική Επικοινωνία, η Αντιμετώπισή της από την Ανεξάρτητη Αρχή προστασίας Δεδομένων και ο Κοινωνικός Στιγματισμός που Δύναται να Επιφέρει στο Άτομο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων: athanasios davalas

Ιδιότητα:Υπ. Δρ

DOI:

Email επικοινωνίας:adavalas@aegean.gr

Λέξεις Κλειδιά στα Ελληνικά: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, , Κοινωνικός Στιγματισμός, Πολιτική Επικοινωνία, Προσωπικά Δεδομένα

Λέξεις Κλειδιά στα Αγγλικά: GDPR, Social Stigma, Political Communication, Personal Data

Περίληψη στα Αγγλικά ((Abstract): This project is a collective work of some students, under the supervision of PhD candidate Thanasis Davalas, whose primary purpose is the in-depth understanding of the General Data Protection Regulation relating to the privacy of the subjects of processing. Through the analysis of the Hellenic Data Protection Authority decisions and with an indicative list of digital ways of communication, the aspects of this matter are thoroughly examined, focusing on the methods of political and commercial communication.

For the critical analysis, as well as the extraction of safe results for this endeavour, sources of presentation acts and decisive executable acts will be used by the independent data protection authority. This way we will be able to understand the special gravity that not only the European but also the Greek legislation ascribes to, regarding the processing of personal data as well as the sensitive data, always based on themes that we examine on this endeavour. Furthermore, the differences of political and commercial communication are analysed concerning the privacy of the recipient and the consequences which either of these cases will incur on the subject of processing, regarding the European and national constitutional requirements and legislation.

As mentioned earlier, the European Union, places important emphasis on personal rights, making reference to the integration of its directives, in to its members countries. Uniform Rules, imposing even sanctions on occasions of not being conformed with its member states.

This raises a succession of sittings of the Court with the a view to ensuring justice and the issue of judicial decisions of Independent data protection authority in order to protect the subjects of data processing from this procedure, as well as sensitive personal data. In this long and demanding piece of work a new perceptive will be provided, proving the gravity it brings the result of non-permeation for communication between politicians and civilians, with regards to “social stigmatisation” whose definition will be mentioned and analysed further down, it consists by a large margin the “can of worms”. When dealing with events of subjects’ data processing and finally the “bone of contention” when it comes to talking about non-desirable, political communication.

Τομέας που αφορά η Εργασία:Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κατεβάστε την εργασία:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2107484845…
Δείτε την Εργασία “Η Μη Ζητηθείσα Πολιτική Επικοινωνία, η Αντιμετώπισή της από την Ανεξάρτητη Αρχή προστασίας Δεδομένων και ο Κοινωνικός Στιγματισμός που Δύναται να Επιφέρει στο Άτομο”

The Matthew effect and Pareto Distribution in Startup Funding

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Athanasios Davalas
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: The Matthew effect and Pareto Distribution in Startup Funding

Λέξεις Κλειδιά: n/a

Περίληψη: n/a

Keywords: Investors, Venture Capital, Investment, Startup, Angel, Funding.

Abstract: Most early-stage startups have a hard time getting funding from investors. This also means that bright ideas coming from early-stage startups may fail to see the light of day and die even before they make a real impact on society. Careful consideration of literature has pointed to two factors for the low investment in early startups; the Matthew effect and the Pareto Distribution. This paper highlights how these two effects negatively impact the funding opportunities for early-stage startups by reviewing literature that highlights how investors choose to invest in different types of startups over others. The literature has highlighted that startups with longer business traction and more connections tend to be funded the most.
In contrast, those with little business traction and minimum connections get funded the least, hence indicating the Matthew Effect. Also, literature has highlighted that investors are clustering their investments to realize maximum gains from the niche areas they choose to invest in, indicating the Pareto Distribution, or 80/20 rule. Implications from this are important for early-stage startups that wish to find leverage to maximize their chances of getting funded while in their early stages.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “The Matthew effect and Pareto Distribution in Startup Funding”

Χαρτογραφικά δεδομένα και το προφίλ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η περίπτωση της Καλαμάτας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Χαρτογραφικά δεδομένα και το προφίλ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η περίπτωση της Καλαμάτας

Λέξεις Κλειδιά: Social Media, αστικός χώρος, επικοινωνία, ποσοτικές μέθοδοι, χρήστες κοινωνικών δικτύων.

Περίληψη: n/a

Keywords: n/a

Abstract: Nowadays, a lot of people possess accounts on multiple online social networks, e.g., Facebook and Twitter. These networks are overlapped, but the correspondences between their users are not explicitly given. Mapping common users across these social networks will be beneficial for applications such as cross-network recommendation. In recent years, a lot of mapping algorithms have been proposed which exploited social and/or profile relations between users from different networks. However, there is still a lack of unified mapping framework which can well exploit high-order relational information in both social structures and profiles. In this paper, we propose a unified hypergraph learning framework based in twon of Kalamata, Greece.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Χαρτογραφικά δεδομένα και το προφίλ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η περίπτωση της Καλαμάτας”