Άρθρα

Συσχετισμός της κοινωνικής ζωής των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Panagiotis Tzavaras
Ιδιότητα: Dr
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Συσχετισμός της κοινωνικής ζωής των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους.

Λέξεις Κλειδιά: Στατιστική έρευνα, έλεγχος υποθέσεων, Social Media, χαρακτηριστικά χρηστών κοινωνικών δικτύων.

Περίληψη: n/a

Keywords: Social Media

Abstract: Social media has evolved over the last decade to become an important driver for acquiring and spreading information in deferent domains such as business, entertainment, crisis management, and politics. The increasing popularity of social media raises a number of questions regarding why we use it so much and what aspects influence this activity. What about gender? What about education, income, age or social status? This paper answers some of these questions using statistical analyses and by dividing overall social media use into selected social media, i.e., Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, and Twitter. The analysis used a dataset that contains information related to respondents from Kalamata, Greece and their social media activity.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Συσχετισμός της κοινωνικής ζωής των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους”

Αιτίες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσχέτιση τους με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αιτίες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσχέτιση τους με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση

Λέξεις Κλειδιά: Στατιστική έρευνα, έλεγχος υποθέσεων, Social Media, χαρακτηριστικά χρηστών κοινωνικών δικτύων.

Περίληψη: n/a

Keywords: n/a

Abstract: In today’s world, social media is playing an indispensable role. The world has become a global village and technology use has made it a smaller world through social media and how it is changing instruction. This original study is amongst the few to perform a focalized investigation on revealing the relationship between positive and negative characteristics of social media. However, it is increasingly noticeable that social networking sites and their applications present enormous benefits for as well as risks. This study presents a relationship between antithetical and creative characteristics of social media and exhibits avenues for future studies by facilitating a better understanding of web-based social network use.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Αιτίες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσχέτιση τους με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση”