Το ολικό κόστος ιδιοκτησίας (total cost of ownership) ως μέθοδος τεκμηριωμένης προσέγγισης του συνολικού κόστους όπως προκύπτει από την σύγκριση in vitro εργαστηριακού εξοπλισμού

Το ολικό κόστος ιδιοκτησίας (total cost of ownership) ως μέθοδος τεκμηριωμένης προσέγγισης του συνολικού κόστους όπως προκύπτει από την σύγκριση in vitro εργαστηριακού εξοπλισμού

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων:Mamalougkas Dionisios,Tzavaras Panagiotis
Ιδιότητα:Msc
DOI:
Email επικοινωνίας:dm215207@students.euc.ac.cy

Λέξεις Κλειδιά στα Ελληνικά: ολικό κόστος ιδιοκτησίας, κόστος, χρόνος διεκπεραίωσης, αναλυτική πλατφόρμα

Λέξεις Κλειδιά στα Αγγλικά: TCO, TAT, maintenance, Alinity

Περίληψη στα Ελληνικά (Abstract):H μεθοδολογία του ολικού κόστους ιδιοκτησίας TCO, που αποτελεί και το αντικείμενο έρευνας παρέχει στον υπεύθυνο του εργαστηρίου μια δομημένη προσέγγιση για την ανάλυση όλων των άμεσων και έμμεσων δαπανών, που σχετίζονται με την επιλογή ενός διαγνωστικού in vitro αναλυτή, επιτρέποντας τη συγκριτική, τεκμηριωμένη λήψη των αποφάσεων για το έλεγχο των εργαστηριακών δαπανών, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται υψηλής ποιότητας αποτελέσματα εξετάσεων και εξασφαλίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό και υγειονομικό περιβάλλον. Η χρησιμότητα του TCO, καταδεικνύεται από την έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Gontard & Cie Group, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των ιατρικών μονάδων και των διαγνωστικών εργαστηρίων

Περίληψη στα Αγγλικά:H μεθοδολογία του ολικού κόστους ιδιοκτησίας TCO, που αποτελεί και το αντικείμενο έρευνας παρέχει στον υπεύθυνο του εργαστηρίου μια δομημένη προσέγγιση για την ανάλυση όλων των άμεσων και έμμεσων δαπανών, που σχετίζονται με την επιλογή ενός διαγνωστικού in vitro αναλυτή, επιτρέποντας τη συγκριτική, τεκμηριωμένη λήψη των αποφάσεων για το έλεγχο των εργαστηριακών δαπανών, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται υψηλής ποιότητας αποτελέσματα εξετάσεων και εξασφαλίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό και υγειονομικό περιβάλλον. Η χρησιμότητα του TCO, καταδεικνύεται από την έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Gontard & Cie Group, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των ιατρικών μονάδων και των διαγνωστικών εργαστηρίων

Τομέας που αφορά η Εργασία:Οικονομικά

Κατεβάστε την εργασία:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2107484845…
Δείτε την Εργασία “Το ολικό κόστος ιδιοκτησίας (total cost of ownership) ως μέθοδος τεκμηριωμένης προσέγγισης του συνολικού κόστους όπως προκύπτει από την σύγκριση in vitro εργαστηριακού εξοπλισμού”

Στρατηγική Social Media Marketing: Τα βασικά στοιχεία στην περίπτωση του τουρισμού

Στρατηγική Social Media Marketing: Τα βασικά στοιχεία στην περίπτωση του τουρισμού

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων: Anastasios Papatheodoropoulos
Ιδιότητα:Msc
DOI:
Email επικοινωνίας:ap195421@students.euc.ac.cy

Λέξεις Κλειδιά στα Ελληνικά: Τουρισμός, Κοινωνικά δίκτυα Μάρκετινγκ, Στρατηγική

Λέξεις Κλειδιά στα Αγγλικά: Tourism, Social media marketing, strategy, strategy elements

Περίληψη στα Ελληνικά (Abstract):Η ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου έχει οδηγήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζουν την οικονομική και κοινωνική μας ζωή. Για τον λόγο αυτό το μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής. Αναπόφευκτα επηρεάζεται και εξελίσσεται από τη ραγδαία αύξηση χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο τουριστικός κλάδος. Το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μία χαμηλότερου κόστους προσέγγιση μάρκετινγκ στις τουριστικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις πρακτικές παραδοσιακού μάρκετινγκ, με ταυτόχρονα μεγαλύτερο εύρος απήχησης κοινού και άμεσης επικοινωνίας, αναδεικνύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως απαραίτητα εργαλεία μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο. Παρά ταύτα οι έρευνες που έχουν γίνει ως προς τον προσδιορισμό των βασικών στοιχείων για την στρατηγική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι λιγοστές. Στο παρόν άρθρο υλοποιήσαμε βιβλιογραφική έρευνα μέσα από επιστημονικά άρθρα με βασικό σκοπό να μελετήσουμε και να εισαγάγουμε τα στοιχεία που αναφέρονται στη παγκόσμια βιβλιογραφία ως καίρια για να ενταχθούν στην στρατηγική μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων στον τουριστικό κλάδο. Μέσω της έρευνας αναδεικνύεται ότι, η συνεχής επικοινωνία και συζήτηση με τους πελάτες, η σωστή ανάλυση δεδομένων των επισκεπτών και ο σωστός προγραμματισμός δημοσιεύσεων επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν ένα πιο στοχευμένο στρατηγικό μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή πρακτικών μάρκετινγκ μέσων κοινωνικών δικτύων σε ξενοδοχεία, τουριστικούς προορισμούς και εν γένει τον τουριστικό κλάδο ενώ θα βοηθήσει σημαντικά και σε επικείμενες επιστημονικές έρευνες

Περίληψη στα Αγγλικά:Η ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου έχει οδηγήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζουν την οικονομική και κοινωνική μας ζωή. Για τον λόγο αυτό το μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής. Αναπόφευκτα επηρεάζεται και εξελίσσεται από τη ραγδαία αύξηση χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο τουριστικός κλάδος. Το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μία χαμηλότερου κόστους προσέγγιση μάρκετινγκ στις τουριστικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις πρακτικές παραδοσιακού μάρκετινγκ, με ταυτόχρονα μεγαλύτερο εύρος απήχησης κοινού και άμεσης επικοινωνίας, αναδεικνύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως απαραίτητα εργαλεία μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο. Παρά ταύτα οι έρευνες που έχουν γίνει ως προς τον προσδιορισμό των βασικών στοιχείων για την στρατηγική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι λιγοστές. Στο παρόν άρθρο υλοποιήσαμε βιβλιογραφική έρευνα μέσα από επιστημονικά άρθρα με βασικό σκοπό να μελετήσουμε και να εισαγάγουμε τα στοιχεία που αναφέρονται στη παγκόσμια βιβλιογραφία ως καίρια για να ενταχθούν στην στρατηγική μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων στον τουριστικό κλάδο. Μέσω της έρευνας αναδεικνύεται ότι, η συνεχής επικοινωνία και συζήτηση με τους πελάτες, η σωστή ανάλυση δεδομένων των επισκεπτών και ο σωστός προγραμματισμός δημοσιεύσεων επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν ένα πιο στοχευμένο στρατηγικό μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή πρακτικών μάρκετινγκ μέσων κοινωνικών δικτύων σε ξενοδοχεία, τουριστικούς προορισμούς και εν γένει τον τουριστικό κλάδο ενώ θα βοηθήσει σημαντικά και σε επικείμενες επιστημονικές έρευνες

Τομέας που αφορά η Εργασία:Οικονομικά, Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο

Κατεβάστε την εργασία:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2107484845…
Δείτε την Εργασία “Στρατηγική Social Media Marketing: Τα βασικά στοιχεία στην περίπτωση του τουρισμού”

Οι επιπτώσεις του covid στις διατροφικές μας επιλογές.

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων:Aggeliki Mparola
Ιδιότητα:Msc
DOI:
Email επικοινωνίας:am215050@students.euc.ac.cy

Λέξεις Κλειδιά στα Ελληνικά:COVID-19, Μεσογειακή διατροφή, διαδικτυακές αγορές τροφίμων κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, διατροφικές τάσεις.

Λέξεις Κλειδιά στα Αγγλικά:COVID-19, Mediterranean diet, online food shopping during lockdown, food trends habits

Περίληψη στα Ελληνικά (Abstract):Η Εργασία αυτή αποτελεί ανασκόπηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνών που αναφέρονται στην επίδραση της πανδημίας COVID-19 στις διατροφικές και καταναλωτικές συμπεριφορές των ανθρώπων. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μέσα από μία συστηματική μελέτη ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί κυρίως στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες στο κόσμο, τις άμεσες αλλαγές και τάσεις που έχουν φανεί στις προτιμήσεις των καταναλωτών .Τα επιστημονικά δημοσιεύματα που μελετήθηκαν, εντοπίστηκαν από βάσεις δεδομένων επιστημονικών ερευνητικών εργασιών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε σαφής αλλαγές στις προτιμήσεις γύρω από τα τρόφιμα, το τρόπο μαγειρέματός τους καθώς και τη πρόθεση του κόσμου για αγορά πρώτων ειδών διατροφής online και μέσω τοπικών καταστημάτων. Επίσης αναδεικνύει την σημαντικότητα της μεσογειακής διατροφής σαν όπλο ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος, την ανησυχία των διατροφολόγων για αύξηση της παχυσαρκίας στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά και της παρορμητικής υπερφαγίας. Παράλληλα μέσω των ερευνών διαφαίνονται και οι προθέσεις του κόσμου σχετικά με την ποιότητα διατροφής τους και μετά το πέρας της πανδημίας. Διαφαίνεται επίσης μια αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά τρόφιμα καθώς και για τοπικές και βιώσιμες διατροφικές επιλογές.

Περίληψη στα Αγγλικά:Η Εργασία αυτή αποτελεί ανασκόπηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνών που αναφέρονται στην επίδραση της πανδημίας COVID-19 στις διατροφικές και καταναλωτικές συμπεριφορές των ανθρώπων. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μέσα από μία συστηματική μελέτη ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί κυρίως στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες στο κόσμο, τις άμεσες αλλαγές και τάσεις που έχουν φανεί στις προτιμήσεις των καταναλωτών .Τα επιστημονικά δημοσιεύματα που μελετήθηκαν, εντοπίστηκαν από βάσεις δεδομένων επιστημονικών ερευνητικών εργασιών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε σαφής αλλαγές στις προτιμήσεις γύρω από τα τρόφιμα, το τρόπο μαγειρέματός τους καθώς και τη πρόθεση του κόσμου για αγορά πρώτων ειδών διατροφής online και μέσω τοπικών καταστημάτων. Επίσης αναδεικνύει την σημαντικότητα της μεσογειακής διατροφής σαν όπλο ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος, την ανησυχία των διατροφολόγων για αύξηση της παχυσαρκίας στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά και της παρορμητικής υπερφαγίας. Παράλληλα μέσω των ερευνών διαφαίνονται και οι προθέσεις του κόσμου σχετικά με την ποιότητα διατροφής τους και μετά το πέρας της πανδημίας. Διαφαίνεται επίσης μια αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά τρόφιμα καθώς και για τοπικές και βιώσιμες διατροφικές επιλογές.

Τομέας που αφορά η Εργασία: Οικονομικά

Επισύναψη της εργασίας:https://infopolis.gr/index.php?gf-download=2021%2F07%2Foi-epiptoseis-tou-covid.pdf&form-id=1&field-id=8&hash=1ca228b3647f4415acb1fd604f66df3acd5c5305bb452be8c8a1fa970322fe75… Δείτε την Εργασία “Οι επιπτώσεις του covid στις διατροφικές μας επιλογές.”

Σχεδιάζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά covid19 εποχή

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχεδιάζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά covid19 εποχή

Λέξεις Κλειδιά: ελληνική οικονομία, ΑΕΠ, ανάκαμψη, πανδημία

Περίληψη: Μέσα σε λίγους μήνες η ανθρώπινη καθημερινότητα άλλαξε ριζικά. Ο Covid-19 ανάγκασε τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, προκειμένου να προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή. Τα μέτρα έχουν να κάνουν κυρίως με περιορισμούς στις δημόσιες συναθροίσεις και διατήρηση αποστάσεων μεταξύ ανθρώπων, απαγόρευση ή περιορισμό του εμπορίου, αλλά και απαγόρευση λειτουργίας επιχειρήσεων και εργοστασίων.

Εξαιτίας της συρρίκνωσης της κατανάλωσης στους περισσότερους οικονομικούς τομείς, το εμπορικό ισοζύγιο σημείωσε έλλειμμα άνω του 18%. Επιπλέον, η σχεδόν ανυπαρξία τουριστικών ροών και των ταξιδιών, οδήγησε την παγκόσμια οικονομία σε σε πολύ μεγάλη ύφεση το προηγούμενο έτος. Φυσική συνέπεια των πιο πάνω ήταν η επιδείνωση των μακροοικονομικών δεικτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει τις απώλειες από τη συρρίκνωση του ΑΕΠ της. Η συρρίκνωση αυτή δεν συγκρίνεται με αυτή της περασμένης κρίσης χρέους. Κυρίως λόγω της μεγάλης εξάρτησης της οικονομίας από τους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών, οι οποίοι είναι από τους πιο σημαντικά πληγέντες κλάδους παγκοσμίως.

Ωστόσο, αυτή η νέα κρίση που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία, έκτος από τις τολμηρές αλλαγές που αναγκαστικά πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε πολλούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, ίσως να κρύβουν και ευκαιρίες για την εθνική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ευκαιρίες που θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο στην Ελλάδα μας.

Keywords: n/a

Abstract: In the past decade, Greek economic adjustment managed to restore macroeconomic balances and growth rates although to the detriment of debt sustainability and citizens’ welfare. Covid-19 hit in 2020 the growth drivers of the Greek economy leading, once again, to rise in unemployment and to depression of economic activity. The article presents the macroeconomic priorities for the Greek economy after Covid-19 pandemic. The analysis considers four issue areas that are closely linked with growth namely primary fiscal balance, debt sustainability, external competitiveness and unemployment-poverty. It is argued that under certain conditions positive evolution of the four variables can keep Greek economy and Greek productive networks on track, limiting negative repercussions for the Greek society.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Σχεδιάζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά covid19 εποχή”