Άρθρα

Συσχετισμός της κοινωνικής ζωής των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Panagiotis Tzavaras
Ιδιότητα: Dr
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Συσχετισμός της κοινωνικής ζωής των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους.

Λέξεις Κλειδιά: Στατιστική έρευνα, έλεγχος υποθέσεων, Social Media, χαρακτηριστικά χρηστών κοινωνικών δικτύων.

Περίληψη: n/a

Keywords: Social Media

Abstract: Social media has evolved over the last decade to become an important driver for acquiring and spreading information in deferent domains such as business, entertainment, crisis management, and politics. The increasing popularity of social media raises a number of questions regarding why we use it so much and what aspects influence this activity. What about gender? What about education, income, age or social status? This paper answers some of these questions using statistical analyses and by dividing overall social media use into selected social media, i.e., Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, and Twitter. The analysis used a dataset that contains information related to respondents from Kalamata, Greece and their social media activity.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Συσχετισμός της κοινωνικής ζωής των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους”

Αιτίες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσχέτιση τους με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αιτίες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσχέτιση τους με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση

Λέξεις Κλειδιά: Στατιστική έρευνα, έλεγχος υποθέσεων, Social Media, χαρακτηριστικά χρηστών κοινωνικών δικτύων.

Περίληψη: n/a

Keywords: n/a

Abstract: In today’s world, social media is playing an indispensable role. The world has become a global village and technology use has made it a smaller world through social media and how it is changing instruction. This original study is amongst the few to perform a focalized investigation on revealing the relationship between positive and negative characteristics of social media. However, it is increasingly noticeable that social networking sites and their applications present enormous benefits for as well as risks. This study presents a relationship between antithetical and creative characteristics of social media and exhibits avenues for future studies by facilitating a better understanding of web-based social network use.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Αιτίες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συσχέτιση τους με την ηλικία, την εκπαίδευση και την απασχόληση”

Χαρτογραφικά δεδομένα και το προφίλ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η περίπτωση της Καλαμάτας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Χαρτογραφικά δεδομένα και το προφίλ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η περίπτωση της Καλαμάτας

Λέξεις Κλειδιά: Social Media, αστικός χώρος, επικοινωνία, ποσοτικές μέθοδοι, χρήστες κοινωνικών δικτύων.

Περίληψη: n/a

Keywords: n/a

Abstract: Nowadays, a lot of people possess accounts on multiple online social networks, e.g., Facebook and Twitter. These networks are overlapped, but the correspondences between their users are not explicitly given. Mapping common users across these social networks will be beneficial for applications such as cross-network recommendation. In recent years, a lot of mapping algorithms have been proposed which exploited social and/or profile relations between users from different networks. However, there is still a lack of unified mapping framework which can well exploit high-order relational information in both social structures and profiles. In this paper, we propose a unified hypergraph learning framework based in twon of Kalamata, Greece.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Χαρτογραφικά δεδομένα και το προφίλ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η περίπτωση της Καλαμάτας”